ตำแหน่ง : วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

รายละเอียดของงาน

สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ :

สถานที่ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ด่วน

รายละเอียดของงาน

สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ :

สถานที่ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร